BOJ

Styling, hair & make up: Matilda Bång Photographer: Kari Jay